با کدوم نوع مطلب بیشتر حال میکنی؟
(46.77%) 58
درسی
(21.77%) 27
کامپیوتر
(31.45%) 39
موبایل

تعداد شرکت کنندگان : 124